Könyvismertető

Giorgio Motta
Wir 3 Tankönyv

A Wir végre egy könyv, ami megfelel a magyarországi német mint idegennyelv-tanítás megváltozott igényeinek: olyan gyerekek tanítására is alkalmas, akik alacsonyabb óraszámban, sokszor sajnos kevésbé motiváltan tanulják a német nyelvet. Így a Wir hiánypótló a magyar piacon.

Kifejezetten az általános iskolások számára használható életszerű nyelvtudás megalapozására és fejlesztésre készült.

A tankönyvcsalád modulszerűen felépített kötetei garantáltan mindig az adott korosztály számára jellemző kommunikációs szituációkat tartalmazzák és mindig a korosztálynak megfelelő módszerekenalapulnak.

A tankönyvcsalád jellemzői:

 • az idegen nyelvi kompetenciák sokoldalú fejlesztése,
 • a valós életre jellemző helyzetek, szituációk,
 • tananyag-feldolgozás kis lépésekben,
 • német-magyar szószedet
 • integrált országismerettel


Wir tankönyv:

 • 4 modul, modulonként 3 lecke,
 • rengeteg játékos feladat a négy készség gyakorlására,
 • gyerekversek, dalok, mondókák, kivágható játékok,
 • visszatérő elemek: összefoglaló a leckék végén, portfólió-feladatok,
 • projektek, készségtréning, önellenőrzés (teszt)
 • gyerekbarát nyelvtani összefoglaló a könyv végén.

Általános jellemzők:

 • a témák összhangban állnak a tanulóknak a világról szerzett ismereteivel, tapasztalataival, érdeklődésével, kommunikatív szükségleteivel,
 • a lehetőségekhez képest bemutatja a célnyelvi országban élő 10-15 évesek életét,
 • középpontjában a készségfejlesztés áll (nyelvi készségek mellett az interkulturális és szociális készségek fejlesztése),
 • akár előzetes tudásra építve fokozatosan növeli a tanulás hatékonyságát,
 • kiemeli a fontosabb alapösszefüggéseket és kulcsfogalmakat, játékosan fejleszti a gondolkodást.

 

Tankönyv:

 

 • a témáival, illusztrációival, dalaival, versikéivel, mondókáival, rejtvényeivel, az önellenőrzés lehetőségével, játékos feladativalmotiválja a tanulókat,
 • a hangsúly a hallásértés és a beszédkészség fejlesztésén van, a nyelvtanulás e szakasza játékos ismerkedés a német nyelvvel,
 • a tanulók a német nyelvű országok kultúrájával és mindennapjaival is megismerkednek,
 • gyerekközpontú nyelvtanulás: csak a kommunikációhoz mindenképpen szükséges nyelvtani anyag, ami nem terheli túl a tanulókat. A szemléletes rajzok megkönnyítik a nyelvtani magyarázatok megértését.

 

Klett Kiadó Könyvkiadó Kft.
Kiadói kód: RK-512757-1
Tantárgy: Német
évfolyam
Rendelhető | Kapható
Iskolai ára: 2.700 Ft
Új ára: 2.900 Ft