Könyvismertető

Pulyai János
Szatmári békesség
Pulyai János a császári csapatok magyarországi főparancsnokának, a szatmári béke megkötésében jelentős szerepet játszó Pálffy János grófnak a bizalmas titkára volt, s ekként volt jelen az 1710-11. évek szinte minden fontos eseményénél, sőt, a legbizalmasabb tárgyalásokon is. Munkáját a békekötés után állította össze, melyben számos – igen jelentős forrásértékkel bíró – eredeti dokumentumot is közöl. Ezek egy részét a békekötés másik létrehozójától, a kurucok oldalán vitézkedő Károlyi Sándortól kapta meg. A művet, melyet a kutatás nem emlékiratnak, hanem a 18. század elején kibontakozó újabbkori magyar történetírás korai termékének tekint, Bánkúti Imre bevezető tanulmánya, irodalmi és levéltári tájékoztató egészíti ki. A végén az idegen és régi szavak jegyzéke, a korabeli katonai rendfokozatok magyarázata, rövidítésjegyzék, személy- és földrajzinév-mutató kapott helyet.

Kiadói kód: Nap kiadó
Tantárgy: Történelem
évfolyam
Rendelhető | Kapható
Akciós ára: 1.000 Ft