Könyvismertető

Ujlaky István
Nemzettankönyv
Ujlaky István „nemzettankönyve” főiskolai és egyetemi felvételi vizsga előtt álló diákok és tanáraik részére készült, s rajtuk kívül mindazoknak, akik szeretik a történelmet. A tankönyvpiacon egyedülálló módon több mint 50 történész gondolatait bemutatva, a XX. századi magyar történettudomány keresztmetszetét adja. Vizsgálatai középpontjába hazánk etnikai viszonyinak, a magyarok és szomszédnépek nemzetté válásának, együttélésének és konfliktusainak történetét helyezi a honfoglalástól napjainkig. Az általánosan használt gimnáziumi tankönyveket kiegészítő Magyarország-történet, mely inkább toleranciára, semmint nacionalizmusra nevel.

Kiadói kód: Kráter
Tantárgy:
évfolyam
Rendelhető | Kapható
Akciós ára: 500 Ft