Könyvismertető

Antóni Judit
Kreatív nyelvtantanítás. Kompetenciaközpontú érettségi feladatgyűjtemény magyar nyelvből I.
I. kötet
Bevezető
I. Témakör: Ember és nyelv
Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelv és a beszéd viszonya
II. Témakör: Kommunikáció
A kommunikáció tényezői és funkciói
A kommunikáció nem-nyelvi kifejezőeszközei
A jelek és jelrendszerek fajtái, jellemzői
A kommunikáció nem-nyelvi formái
Az írás és a nyelv viszonya
Kommunikációs funkciók – kommunikációs közlésmódok
Konfliktushelyzetek a személyközi kommunikációban
Tömegkommunikáció és nyelvhasználat
III. Témakör: A magyar nyelv története
A magyar nyelv rokonítására tett kísérletek
A magyar nyelv történetének korszakai
A nyelvtörténet forrásai
Legjelesebb nyelvemlékeink
A nyelvújítás főbb céljai és eredményei, szóalkotásmódjai
A nyelvújítás művelődéstörténeti és történeti háttere
A magyar nyelv helyzete – ma
IV. Témakör: Nyelv és társadalom
A társadalmi, területi nyelvváltozatok és a norma
Egy nyelvváltozat bemutatása
A nyelv horizontális tagozódása: a tájnyelvek
A nyelv vertikális tagozódása: a társadalmi nyelvváltozatok
Kisebbségi nyelvek Magyarországon
A határon túli magyar nyelvváltozatok
Kiegészítő feladatok

Kiadói kód: Elanders Hungary
Tantárgy:
évfolyam
Rendelhető | Kapható
Iskolai ára: 1.000 Ft
Új ára: 1.000 Ft