Könyvismertető

Jeffrey R. Weeks
A tér alakja Felületek és háromdimenziós alakzatok ábrázolása
1884-ben történt, hogy egy egészen rendkívüli egyénnek sikerült kiadnia emlékiratait. A mű szerzőjét Négyzetnek hívták. Pontosabban mondva, Négyzet visszaemlékezései egy Abbott nevű ember közreműködésének köszönhetően jelentek meg, mivel Négyzet akkoriban éppen börtönben ült eretnekségért. Négyzetet nem a neve tette rendkívülivé, hanem inkább az, hogy a neve annyira találó volt. Mivel, kedves Olvasó, Négyzet valóban négyzet volt. Ezek után felmerül a kérdés, hogy hol is élt Négyzet. Végül is nem várható el, hogy egy kétdimenziós négyzet olyan háromdimenziós világban éljen, mint a miénk. ... Síkföldön lakott, amely leginkább egy hatalmas síksághoz hasonlítható. Merő véletlenségből Síkföld a címe Négyzet memoárjának is. A könyv ma már olcsó kiadásban is kapható - melegen ajánlom." A könyvnek, melyet most az Olvasó a kezében tart, tárgya a topológia egyik ága, a háromdimenziós sokaságok elmélete. Azt az űrt hivatott betölteni, mely a sokak által ismert egyszerű topológiai alakzatok, amilyen a Möbiusz-szalag és a Klein-palack, valamint az egyetemi előadásokon hallható tananyag között tátong. Széles olvasótábornak szól: elsősorban matematika, fizika, filozófia szakos egyetemi hallgatóknak, de azoknak is, akiknek nincs különösebb matematikai előképzettségük, ennek ellenére szeretnének többet tudni a témáról. "A tér alakja" valóban páratlan mű: az olvasóról kevés matematikatudást, de érdeklődést és játékosságot feltételezve nyújt bevezetést a modern topológia és geometria egyik ágába, a háromdimenziós sokaságok elméletébe. A könyv a 70-es, 80-as évek kutatási eredményeinek alapjait ismerteti modern geometriai szemléletet tükrözve, példákon keresztül, intuíciót fejlesztő módon, a szükséges matematikai háttér túlzott leegyszerűsítése nélkül, a minket körülvevő tér, a Világegyetem megismerésének vágyát használva motivációként. Nekünk, magyar olvasóknak különösen érdekes e matematikai elmélet megértése, hiszen egyik alapeleme a Bolyai-féle hiperbolikus geometria. A könyv elolvasása után képet kaphatunk arról is, hogy Bolyai eredményei milyen erősen kapcsolódnak a világban folyó kortárs geometriai kutatásokhoz. A magasabb dimenziók világa mindig is érdekelte az embereket. Ez a könyv a témaválasztáson túl is kitűnik kíváncsiságunk ébren tartásával, személyes emberi hangvételével. A megértést segítő mintegy 170 ábra és 140 változatos, kreativitást fejlesztő feladat, melyek között szerepel társasjáték (pl. tórusz-sakk és amőba), színezés és különféle papíralakzatok ragasztása, kiválóan alkalmassá teszik az egyes témaköröket szakköri feldolgozásra, a könyv pedig módszertanilag is útmutatóul szolgálhat a gyakorló tanároknak. A tiszta szemléletes tárgyalásmód lehetővé teszi, hogy a matematika, fizika és filozófia szakirányú főiskolai és egyetemi hallgatókon kívül bárki, aki érdeklődik a modern geometria és/vagy kozmológia iránt, élvezettel olvassa ezt a művet. Adatlap Recenziók

Kiadói kód: Typotex Kiadó
Tantárgy:
évfolyam
Rendelhető | Kapható
Akciós ára: 1.600 Ft