Könyvismertető

Horváthné Herbáth Mária-Stágel Imréné
Az áruforgalmi tevékenység tervezése, elemzése, hatása

Ez a tankönyv és a hozzá kapcsolódó munkafüzet a 0003-06 számú szakmai követelménymodul három tananyagegységének elsajátítását szolgálja. Ezek:

- áruforgalom tervezése, 
- az áruforgalmi tevékenység eredményessége, 
- forgalom- és eredményelemzés.


Ennek megfelelően az áruforgalommal kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási feladatokkal, döntésekkel, valamint a megalapozásukat segítő elemzési módszerekkel foglalkozik.

A tankönyv az egyes témakörökhöz kapcsolódó tudnivalókat részletesen kifejtve, gyakorlati példákkal alátámasztva tartalmazza. Bemutatja a kereskedelemben használatos alapvető bizonylatokat. Az egyes tananyagrészek főbb összefüggéseit ábrákkal szemlélteti. A tankönyv mintafeladatai – mintegy esettanulmányként – bemutatják, hogy a kereskedelmi egységek vezetői a rendelkezésükre álló információkat, adatokat, hogyan használhatják fel döntéseik megalapozásához, hogy milyen szempontok együttes mérlegelése szükséges egy – egy intézkedés meghozatalához. A mintafeladatok másik része rávilágít arra, hogy a vállalkozás különböző gazdálkodási adatainak, mutatóinak alakulását milyen tényezők befolyásolják.

A munkafüzet egyidejűleg több célt szolgál. A feladatok egy része a mindennapok során szerzett tapasztalatok beépítését az ismeretelsajátítás folyamatába, másik része az alapvető tudnivalók, összefüggések megértését, a tanult ismeretek elmélyítését, azok gyakorlati alkalmazási készségének kialakítását segíti. A tesztek és az esettanulmányok lehetőséget adnak döntési szituációk gyakorlására, a logikus gondolkodás fejlesztésére, az elemzési készség, az érvelési technika kialakítására, erősítésére.

A tankönyv és a munkafüzet szervesen illeszkedik egymáshoz.

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
Kiadói kód: KR-91
Tantárgy: Egyéb
évfolyam
Rendelhető | Kapható
Iskolai ára: 4.500 Ft
Használt ára: 3.000 Ft
Új ára: 4.500 Ft