Könyvismertető

Szerényi Attila - Walter Péter
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A következő modulokhoz/tananyagegységekhez:
NSZFI 2006 (összes gépész szakképesítés)
- 0110-06: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
- 5.0/0109-06: Munka- és környezetvédelem

MKIK 2011 (összes gépész szakképesítés)
6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

MKIK 2012 (összes gépész szakképesítés)
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok

A könyv az NSZI és az MKIK által kiadott központi programok előírásai alapján készült. Témakörei igazodnak az érvényben lévő vizsgakövetelmény rendszerhez is, illetve a hétköznapi élet által támasztott elvárásokhoz. A könyvet az összes gépész szakmacsoportbeli képzéshez javasoljuk.

A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázzák. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek teljesítése, ismerete mind a munkavállalók, mind a munkáltatók érdeke. A negyedik fejezet a gépiparban végezhető munkák biztonságtechnikai követelményeivel, illetve a munkahely létesítésének feltételeivel, ergonómiai ismeretekkel, érintésvédelemmel foglalkozik. A tűzvédelem témakörén belül égéselmélettel, tűzjelzéssel, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával és a tűzvédelmi oktatással ismerkedhet meg a tanuló. A következő két fejezet a foglalkozási ártalmak és az elsősegélynyújtás témaköreit mutatja be részletesen, szemléletes ábraanyag segítségével. A környezetvédelem legfontosabb témáinak és kérdéseinek ismertetésére a 8. fejezetben kerül sor. Itt részletesen tárgyaljuk többek között a vízminőséget befolyásoló tényezőket, a vízszennyezések eltávolításának eszközeit és módszereit, a légszennyező anyagok forrásait, a légszennyezés hatásait és a tisztítás/védekezés lehetőségeit. A hulladékgazdálkodás témájával is foglalkozunk. A könyv záró fejezete a gépészeti- épületgépészeti munkák (darabolás, hegesztés, forrasztás) során betartandó munkavédelmi előírásokat, legfontosabb ismereteket foglalja össze. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

 

Szega-Books
Kiadói kód: GS-6-01
Tantárgy: Egyéb
10, 11, 12, 9 évfolyam
Rendelhető | Kapható
Iskolai ára: 3.300 Ft
Új ára: 3.300 Ft